Program

Rituální tým: Otevírací a uzavírací rituál

Čtvrteční večer a celou akci otevře pohanský rituál a v neděli dopoledne se můžete těšit na uzavírací rituál. Netradiční povolání živlů i genderově rozdělené šamanské cesty do a nad podsvětí by mohly netradičním přístupem zaujmout.

Zuzana Antares: Světlo města pyramid

Vizuální meditace s hudbou. Poetické podobenství o cestě člověka za poznáním a světlem.

Jana Balušíková: Slunečnice – cesta za květem Lughnasadu

Na malou chvíli se přeneseme za zvuků libých tónů a tradičních pokrmů z magických Bílých Karpat do prosluněného Řecka za bohem Apollónem a nymfou Klytií. Cestu a pocity pak zachytíme křídami na společném obraze.

Cody: Sigilizační workshop

Sigilizace, tedy magická technika skrze vizuální volt, je velmi stará a přesto velice funkční. Pojďme si vyzkoušet něco, staré, něco nového, něco bahnitého a něco voňavého. Pojďte se naučit vytvářet a používat magické sigilie. Vhodné pro pohany, šamany, čaroděje i magiky.

Strážce: Magie a pohanství z pohledu psychoterapie

Podívejme se společně na moderní a tradiční duchovní proudy z pohledu moderní psychoterapie. Na příkladech z praxe si ukážeme rozdílnost pohledů těchto duchovních proudů, profánního přístupu a psychoterapeutického pohledu, který má vzácnou schopnost ukazovat nový úhel pohledu na dlouhodobě zažité struktury, které často už v naší praxi nemají místo. Ujasníme si naše skutečné motivace k duchovní praxi a podíváme se, kam můžou vést na konkrétních příkladech.

Brothrjus Wulfe: Zajatci očí z jantaru

Řízená šamanská cesta z plného léta do mrazivých časů primordiálních božstev a zpět. Vydáme se daleko do minulosti, k jantarovým zrakům v pustinách a do časů chladu a beznaděje, abychom mohli znovu nalézt božstva šedivých srstí a s nimi i oheň naděje a víry. Cesta bude p(r)ožitkem pro všechny smysly.


Podívejte se program z posledního ročníku nebo se podívejte na fotografie z minulých ročníků.