Přihláška

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš kontaktní telefon (vyžadováno pro případ nutného kontaktu )

Váš email (vyžadováno)

Jakou preferujete stravu (vyžadováno)
 Běžná strava Vegetariánská strava

Budete mít s sebou psa? (vyžadováno)
 Ano Ne

Chcete si připravit program? Pokud ano vyplňte jeho název a popis.

Dotazy? Připomínky? Komentáře?

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce:

  • Chovat se slušně a s respektem ke všem ostatním účastníkům, jakož i k personálu,
  • eventuální názorový nesouhlas projevovat citlivě a taktně,
  • nezpůsobovat žádné škody v místě samotném, ani druhým lidem,
  • neposílat fotky s ostatními příslušníky akce na internet bez jejich souhlasu nebo souhlasu organizátorů,
  • respektovat organizátory, držet se jejich pokynů a doporučení,